Garsonjera I

PROSTORIJE
1
Višenamenska soba sa prostorom za pripremu hrane
22,94 m2
2
Kupatilo
04,29 m2
Neto stan bez terase
27,23 m2
4
Terasa
05,48 m2
Ukupno stan
32,71 m2
RASPOLOŽIVOST PO SPRATOVIMA
Sprat I - XIII